Ieder participatietraject is anders. Het is verstandig om jezelf van tevoren een aantal vragen te stellen:

  1. Wat wil ik van mijn doelgroep weten? Welke vorm van inspraak kies ik?
  2. Welke doelgroep wil ik bereiken?
  3. Hoe krijg ik een representatief beeld?
  4. Welke middelen kan ik inzetten?
  5. Welke vervolgstappen worden gezet na het traject?


Neem voordat je een participatietraject start contact op met Argu. Het team van Argu helpt je graag om een plan te maken dat past bij jouw behoefte.


In dit artikel wordt uiteengezet hoe je als gemeente / overheid een succesvol participatietraject opzet.


In dit artikel worden tips gegeven voor het bereiken van zoveel mogelijk mensen.