• Je kunt mensen zonder internetverbinding (per briefpost) vragen om online deel te nemen via een openbare computer op het gemeentehuis of in een bibliotheek.
  • Je kunt alternatieven aanbieden zoals een fysiek inspraakmoment of inspraak per briefpost. Notuleer vervolgens de input van de deelnemers en plaats het op Argu via een gastaccount. Zo zien ook andere mensen de input van mensen die niet online kunnen of willen deelnemen.