Via instellingen

Ga naar OIrganisatiebeheer door in een forum op Menu te klikken en naar Groepen te gaan. Klik bij de beheerders groep op Uitnodigen en volg de instructies. 


Via discussie delen

Klik als beheerder op Delen > Uitnodigen en vul het e-mailadres in van de persoon die je beheerrechten wil geven. Selecteer vervolgens de groep Admins in de balk "aan welke groep wil je deze mensen toevoegen?". Verstuur de uitnodiging. De ontvanger opent zijn mailbox, klikt op de link en wordt gevraagd om een Argu account aan te maken (als hij/zij die nog niet had). Vervolgens heeft de persoon beheerrechten verkregen.